Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 3(85)
Tytuł artykułu: Zastosowanie piezoelementów typu bender do oceny sztywności początkowej gruntu nienasyconego z kontrolowanym ciśnieniem ssania

Autorzy (ORCID): SKUTNIK, Z. (0000-0003-3228-4936), BILINIAK, M., SOBÓL, E. (0000-0001-9766-090X), SAS, W. (0000-0002-5488-3297)

Słowa kluczowe: piezoelementy typu bender, sztywność w zakresie małych odkształceń, grunt nienasycony, ssanie macierzyste

Streszczenie: W artykule podjęto próbę oceny wpływu stopnia nasycenia gruntu wodą na jego sztywność w zakresie małych odkształceń. Właściwa analiza interakcji konstrukcji budowlanej z gruntem przeprowadzana z wykorzystaniem metod numerycznych wymaga znajomości parametrów, w szczególności charakterystyk sztywności w zakresie odkształceń odpowiadających rzeczywistym warunkom pracy tej konstrukcji. Zazwyczaj odkształcenia podłoża gruntowego wywołane obciążeniem od budowli nie przekraczają wartości 10–3, w związku z czym szczególnie ważne dla inżyniera geotechnika jest określenie sztywności gruntu w zakresie odkształceń 10–5–10–3. W celu wyznaczenia charakterystyk sztywności gruntu spoistego wykorzystano aparat trójosiowego ściskania wyposażony w piezoelementy typu bender, umożliwiające pomiar prędkości fali poprzecznej wewnątrz próbki. Podstawa opisywanego aparatu trójosiowego jest wyposażona w ceramikę o wysokim ciśnieniu wejścia powietrza (HAEV), co pozwoliło, wykorzystując technikę „translacji osi”, wykonać badania dla zmiennego (kontrolowanego) stopnia nasycenia próbki gruntu wodą. W literaturze stopień nasycenia (Sr) i wilgotność gruntu są wymieniane jako jedne z wielu czynników, które obok właściwości fizycznych, wartości naprężeń efektywnych, wskaźnika porowatości, historii naprężenia i innych wpływają na prędkość propagacji fali w gruncie. W publikacji opisano metodykę badań oraz przedstawiono wyniki badań własnych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.38

Cytowanie w stylu APA: Skutnik, Z., Biliniak, M., Soból, E. & Sas, W. (2019). Zastosowanie piezoelementów typu bender do oceny sztywności początkowej gruntu nienasyconego z kontrolowanym ciśnieniem ssania. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (3), 405-416. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.38

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Skutnik, Biliniak, Soból & Sas, 2019), następne powołania: (Skutnik i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Skutnik, Zdzisław, Marcin Biliniak, Emil Soból, Wojciech Sas. "Zastosowanie piezoelementów typu bender do oceny sztywności początkowej gruntu nienasyconego z kontrolowanym ciśnieniem ssania." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 85 ser., vol. 28, nr 3, (2019): 405-416. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.38.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Skutnik i inni 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_85art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back